პროდიუსინგი

ტრენერი : ქეთი ლომსაძე

საგზაო უსაფრთხოება.

ტრენერი : დავით მესხიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობა,ღონისძიებათა დაგეგმვა და მართვა.

ტრენერი : მაია ჩიტაშვილი