ლონდონი 2018

ლონდონი 2018

ა(ა)იპ მრავალეროვანი საქართველო დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებისათვის და საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატების ერთობლივი პროექტი  დიპლომატიური ვიზიტი ბრიტანეთში ,,ლონდონი 2018“ წარმატებით განხორციელდა.

მონაწილეებს საშუალება მიეცათ დასწრებოდნენ გაეროს სამიტს, სწვეოდნენ რეჯენტის უნივერსიტეტს და მონაწილეობა მიეღოთ საინფორმაციო ტურში ბრიტანეთის საკანონმდებლო ორგანოების მუშაობის პრინციპების გასაცნობად. მოსწავლე ახალგაზრდები ოფიციალური ვიზიტით ეწვივნენ საქართველოს საელჩოს ლონდონში. მათ ასევე ორგანიზება გაუწიეს ახალგაზრდა დიპლომატების ფერწერული ნახატების და ეროვნული სამოსის გამოფენას.news-svg